กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.3 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ลบ.616 (บางส่วน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัลลภ ธีรธรรมธาดา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่กินราชพัสดุแปลงประกาศสงวนหวงห้ามฯ พ.ศ.2457 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นางศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่สวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ. 848
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสกุลรัตน์ ทองบุญชู
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว
สำนักพิมพ์จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงตกแต่งซ่อมแซมภายในอาคาร และปรับปรุงตกแต่งภายนอกด้านหน้าอาคารราชพัสดุ ราย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) -2
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุรายแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.173 (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านพักข้าราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 5138 - 5139 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รายเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุลีพร เพิ่มพูล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.92 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.496 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับที่ดินของนายสิงห์ ใจวังโลก -1
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นางสาวศิริณี เจริญกิจ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 ว,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด และหอศิลป์ในที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2550 และ แนวความคิดการพัฒนางานบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สท. 150 ตำบลเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิภาวดี เกียรติไพบูลย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทั
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.46 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุภลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีย์วิทยาเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 1463 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัลลภ ธีรธรรมธาดา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ.60
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,4. สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 บริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,4. สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 บริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นางศิริมา ธรรมโชโต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. ศิริมา ธรรมโชโต - - ผลงาน2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,4. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม