กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.3 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิสูจน์สิทธิการขอออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกา หวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479 จังหวัดนครสวรรค์ รายนางอ่อน ต่วนชะเอม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์- - ชำนาญกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,4. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งกองดุริยางค์ ทหารอากาศทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน,4. รายงานสรุปผลงาน (หมายเลขที่ 2
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สำหรับการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณบ้านพักผู้พิพากษา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ถึงแก่กรรม และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิรักษ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34} กิจกรรมการรับรองสิทธิ์ในที่ดิน โดยจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุที่ถือครองอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งราชันย์ สุวรรณรินทร์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ที่มีเนื้อที่เกินกว่า 2 ไร่ หรือ ราคาที่ดินเกินกว่า 10 ล้านบาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ,4. การเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.362 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม -
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวในที่ดินราชพัสดุ เพื่อสนับสนุนด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโมเดล Thailand 4.0
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติมา ไตรมาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการถือครองที่ราชพัสดุแบบยั่งยืน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูม,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล.431 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิทยากร จันทร์ศรีบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะล,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม