กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย ปี 2551-2552
เลขเรียก333.7
ผู้แต่งสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม