กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การฝึกจิต. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโสตถิธรรม (21)
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งพัดชา อาริยวัฒน์
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติธรรม2. ธรรมะ,3. การฝึกจิต
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สุรวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทุกขเวทนา
เลขเรียก294.30
ผู้แต่งพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
หัวเรื่อง1. การฝึกจิต2. ธรรมะ,3. การปฏิบัติธรรม,4. ความทุกข์
สำนักพิมพ์สยามคราฟท์อุตสาหกรรม
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหมือนกับใจคล้ายกับจิต
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระโพธิญาณเณร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
หัวเรื่อง1. ธรรมะ2. สุภาษิตและคำพังเพยไทย,3. การฝึกจิต,4. ธรรมเทศนา
สำนักพิมพ์วิทยาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม