กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาคน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550
เลขเรียก306.305
ผู้แต่งสุรยุทธ์ จุลานนท์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - -ไทย2. การพัฒนาสังคม - - ไทย,3. การพัฒนาคน,4. คุณภาพชีวิต
สำนักพิมพ์โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหยั่งรากยืนต้น พัฒนาคน ตามรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งอดุล จันทรศักดิ์
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน2. การพัฒนาคน,3. ตามรอยพระยุคลบาท
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม