กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาผู้นำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารสรุปคำบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}การพัฒนาผู้นำการบริหารเปลี่ยนแปลง{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาผู้นำ2. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม