กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาเศรษฐกิจ - - เอเชีย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโลกตื่น เมื่อเอเซียเปลี่ยน The Global Rise of Asian Transformation
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
คริสโตเฟอร์ บอลดิงรีนา มาร์วาห์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - เอเชี2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - แง่เศรษฐกิจเอเชี,3. เอเชีย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - คริสต์ศตวรรษที่ 2
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม