กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การฟอกเงิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หัวเรื่อง1. การฟอกเงิน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คอมแพคท์พริ้น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2. การฟอกเงิน,3. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม