กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่อง1. การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น2. ข้าราชการพลเรือน - - คู่มือ,3. การบริหารงานบุคคล - - ไทย
สำนักพิมพ์ธนภัทร การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 5 เล่ม