กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การร้องเรียน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก347
ผู้แต่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
หัวเรื่อง1. เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การร้องเรียน
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม