กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การลงทุน - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกาะติดกระดาน mai
เลขเรียก658
ผู้แต่งสิริพร สงบธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ธุรกิจขนาดกลาง - - การจัดการ,3. การลงทุน - - ไทย
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์ - - ไทย2. การลงทุน - - ไทย,3. หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย
สำนักพิมพ์เทวา ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม