กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การลงทุนของต่างประเทศ - - จีน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องKellogg on China : เจาะตลาดจีน
เลขเรียก382.095
ผู้แต่งดายัล - กูราตี, อนุรัต.
วิภากรณ์ วงศ์ศรีสุชน, แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด - - จีน2. การลงทุนของต่างประเทศ - - จีน,3. การจัดการธุรกิจ - - จีน
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม