กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การลงทุน. พบจำนวนทั้งสิ้น 52 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมและการลงทุน : ยุทธศาสตร์สู่ความเข้มแข็ง
เลขเรียก338
ผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. กระทรวงอุตสาหกรรม - - การบริหาร2. การพัฒนาอุตสาหกรรม,3. การลงทุน
สำนักพิมพ์เจเอพี คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ซีเสิรช์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
หัวเรื่อง1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์2. การลงทุน,3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งภัทรพล ศิลปาจารย์
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การตลาด,3. การลงทุน,4. ความมั่นคงทางการเงิน
สำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDiary การเงิน
เลขเรียก332
ผู้แต่งพิณ พิชญา
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การลงทุน
สำนักพิมพ์ซี แอนด์ เอ็น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จักแผนที่นำทาง เล่ม 1 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่ ...อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินไหลมา
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งวราภรณ์ สามโกเศศ
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จังหวะลงทุน เล่ม 4 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จักตังเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้จักเครื่องมือ เล่ม 3 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน
สำนักพิมพ์คัมปาย อิมเมจจิ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน
เลขเรียก332.02401
ผู้แต่งวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน,3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องใส่ใจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน,3. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโตแล้ว...แบ่งกันรวย ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 3.
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุภา เจริญยิ่ง
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ตลาดหลักทรัพย์,3. การลงทุน,4. หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องออมเงินให้อยู่หมัด : Knock Down Money
เลขเรียก332.0415
ผู้แต่งศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การเงินส่วนบุคคล,3. การลงทุน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสงฉายแห่งสายลม
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งจงจิต นิมมานนรเทพ
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องลมหายใจในเมืองใหญ่ เจ้าสำนักคนใหม่
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งสุริยัน สุดศรีวงศ์
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำแพงเม็ดทราย
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งจงจิต นิมมานนรเทพ
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับประชาชนทั่วไป
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน,3. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องออมก่อน รวยกว่า
เลขเรียก332.04
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการอออม2. การลงทุน,3. การออมกับการลงทุน - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเต้นรำไปทำเงิน TAP DANCING TO WORK
เลขเรียก923.80
ผู้แต่งลูมิส แครอล
หัวเรื่อง1. การลงทุน
สำนักพิมพ์โพสต์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัทบัฟเฟตต์ขอดเกล็ดมหาองค์กร
เลขเรียก332.654
ผู้แต่งคันนิงแฮม ลอเรนซ์ เอ
หัวเรื่อง1. การลงทุน
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน... set50 index options
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
หัวเรื่อง1. การลงทุน
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน... SET50 INDEX OPTIONS เล่มที่ 2
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
หัวเรื่อง1. การลงทุน
สำนักพิมพ์เมจิกเพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในทางเลือกอื่น (Alternative Investments)
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในกองทุน
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. กองทุน,3. กองทุนส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนลับประหลาด
เลขเรียก
ผู้แต่งสุดไผท เมืองไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. การประหยัดและการออม,3. หนังสือสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลงทุนดี มีสุขใจ ได้มูลค่า
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งอัญญา ขันธวิทย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. การวิเคราะห์การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารทุน (Equity Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตราสารการเงิน,3. ตราสารทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้ (Debt Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตราสารหนี้
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยด้วยสมอง : e - Investment
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า,3. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์เศรษฐี mai
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์,3. หุ้นและการเล่นหุ้น,4. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทัพลงทุน
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสมจินต์ ศรไพศาล
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องใส่ใจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หลักทรัพย์,3. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องชนะอย่างเต่า
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หุ้น
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ของหุ้น VI = Super stock
เลขเรียก332.6322
ผู้แต่งนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์ชีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน set50 Index Futures
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. อนุพันธ์ทางการเงิน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กฎหมายลับรอง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. การออมกับการลงทุน - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มจากเงินล้านเดียว ทำให้เป็นแสนล้าน
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. การลงทุน
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทัพลงทุนด้วย ETF
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
หัวเรื่อง1. ตราสารการเงิน2. การลงทุน
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวสู่การลงทุนในตราสารหนี้
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารหนี้2. การลงทุน,3. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสันติ กีระนันทน์
หัวเรื่อง1. ตราสารหนี้2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,3. หุ้นกู้,4. พันธบัตร,5. การลงทุน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารอนุพันธ์2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโปงธุรกิจนอมินีเล่ห์ต่างชาติฮุบที่ดินไทย
เลขเรียก333.335
ผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์2. อสังหาริมทรัพย์,3. การลงทุน,4. ที่ดิน
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตง
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งวิชัย ทองแตง
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การลงทุน,3. การวิเคราะห์การลงทุน
สำนักพิมพ์พีอาร์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. หลักทรัพย์ - - การวิเคราะห์2. การลงทุน,3. การวิเคราะห์การลงทุน
สำนักพิมพ์เทวา ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมี
เลขเรียก331.25
ผู้แต่งฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. หุ้นและการลงทุน2. การลงทุน
สำนักพิมพ์เทวา ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 ข้อคิดพิชิตหุ้น 100 ล้าน
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งกองบรรณาธิการหุ้น
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การลงทุน,3. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นหุ้นตัวเล็ก ก็รวยใหญ่ได้
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งกองบรรณาธิการหุ้น
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. ตลาดหลักทรัพย์ - - ไทย,3. ตลาดหลักทรัพย์,4. การลงทุน,5. หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกหนุ่มนักลงทุนหน้าใหม่
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งเพชร บุษราคัม
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การลงทุน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องนักลงทุนผู้ชาญฉลาด
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งวิกรม เกษมวุฒิ
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การลงทุน,3. นักลงทุน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยอสังหาฯ ให้เช่า อพาร์ตเมนต์ คอนโดฯ หอพัก = How to buy & manage rental properties for financial freedom
เลขเรียก338.4569
ผู้แต่งอนุชา กุลวิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. อาคารชุด2. อสังหาริมทรัพย์,3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,4. การลงทุน
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม