กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวางแผนธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผนธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งปกรณ์ ปรียากร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การวางแผนธุรกิจ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม