กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวินิจฉัยสั่งการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตัดสินใจเพื่อชัยชนะ
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งร็อบบินส์, สตีเฟ่น พี.
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การวินิจฉัยสั่งการ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจ : Decision making
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งวีระพล สุวรรณนันต์
หัวเรื่อง1. การวินิจฉัยสั่งการ2. การตัดสินใจ,3. Decision making
สำนักพิมพ์ประยูรวงศ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม