กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอาต์ซอร์ส (Outsource) : ใครเก่งสิ่งไหน ก็ทำสิ่งนั้น
เลขเรียก658.4058
ผู้แต่งโดมิงเกอสซ์,ลินดา,อาร์
วัชพล สุขโหตุ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน,3. การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน -- การจัดการ
สำนักพิมพ์อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม