กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การสนทนา. พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเคล็ดการใช้ภาษาอังกฤษให้ติดใจในทุกวงการ หมากรุก ภาษา 1
เลขเรียก421
ผู้แต่งศรีภูมิ อัครมาส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล
เลขเรียก425.034
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 พร้อมคำอธิบายแต่ละสถานการณ์เป็นภาษาไทย
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชวนฝรั่งคุย : Let's Talk to Foreigners
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษเรื่องหมูๆ
เลขเรียก428.3495
ผู้แต่งTom, Jack & Susan
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Pop Get Book
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Art of English Conversation ศิลปการสนทนา ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งKeller, Eric Ph.D.
สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา2. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษแบบฝรั่ง How to Speak English with Confidence
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี,3. การสนทนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม