กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องDigiart Photoshop GS2 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งปิยะบุตร สุทธิดารา
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้าง VCD & DVD จากกล้องวิดิโอ
เลขเรียก006.696
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการและศูนย์ข้อมูล
หัวเรื่อง1. ดิจิตอลวิดีโอ2. การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล,3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์,4. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นเนล
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop CS 3
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
หัวเรื่อง1. อโดบีโฟโตช็อบ2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม