กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องStartup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งวรสิทธิ์ ภิญโญยาง
วรมน ดำรงศิลป์สกุล
หัวเรื่อง1. การตลา2. การตลาดอินเทอร์เน็,3. การสร้างสรรค์ทางธุรกิ,4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์มติชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายของOnline ด้วยมือถือเครื่องเดียว
เลขเรียก658.81
ผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
หัวเรื่อง1. การตลา2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส,3. การตลาดอินเทอร์เน็,4. การสร้างสรรค์ทางธุรกิ
สำนักพิมพ์แฮปปี้บานาน่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMADE...From Thai Creativity
เลขเรียก745.4
ผู้แต่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
หัวเรื่อง1. การออกแบบผลิตภัณฑ2. การสร้างสรรค์ทางธุรกิ
สำนักพิมพ์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม