กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การสอนงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสอนงานอย่างไร...ให้ได้งาน (Coaching)
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การสอนงาน,3. การให้คำปรึกษา
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace Learning
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การจัดการองค์กร,3. การสอนงาน
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม