กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การออกแบบวิศวกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม AuutoCAD 2015 3D & Lumion 3D V.4 (สำหรับผู้ใช้งานขึ้นรูปโมเดลและงานสร้างภาพเคลื่อนไหว 3มิติ)
เลขเรียก620.0042
ผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
หัวเรื่อง1. ออโตแคต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. การออกแบบวิศวกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์เดอะ ไลบรารี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม