กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเขียนทางธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเขียนสำหรับผู้บริหารงานบุคคล
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งกฤษณเนตร ฟันธุมโพธิ
หัวเรื่อง1. การเขียนทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนเชิงธุรกิจ
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งดูเมน
หัวเรื่อง1. การเขียนทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์แอฟทีพ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนจดหมายและเอกสารธุรกิจอย่างมือชีพ :Gartside's Model Business Letters & Other Business Documents
เลขเรียก651.75
ผู้แต่งเทย์เลอร์, เซอร์ลีย์
กิตติกานต์ อิศระ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การเขียนทางธุรกิจ2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ,3. จดหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม