กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนโปรแกรมแบบปลอดบัก
เลขเรียก005.1
ผู้แต่งแมกไกวร์, สตีฟ
หัวเรื่อง1. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมโคบอลแบบโครงสร้าง
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนิวคัมเมอร์, อาร์ ลารี่.
หัวเรื่อง1. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)2. โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์1984
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจาวา สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJ2EE & XML จาวาระดับองค์กร
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
หัวเรื่อง1. จาวา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องdBASE III Plus : วิธีใช้และการเขียนโปรแกรม
เลขเรียก005.756
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVISUAL BASIC 4.0 Professional
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
หัวเรื่อง1. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVisual Basic 5 ฉบับโปรแกรมเมอร์
เลขเรียก005.265
ผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Visual Basic Version 5.0
เลขเรียก005.265
ผู้แต่งธาริน สิทธิธรรมชารี
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 6.0 ระดับสูง การใช้งานฟังก์ชันวินโดวส์ API-32 บิต
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม