กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเงิน -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งพิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานภาครัฐ2. การเงิน -- ไทย,3. ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม