กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเดินทาง พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องI Roam Alone Thai - Siberia issue = มิตรภาพะหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย
เลขเรียก910.457
ผู้แต่งมิ้นท์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การเดินทาง - - ไซบีเรี,3. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Walking Backpack : ออกเดินแล้ว อย่าหันหลังกลับ
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งจิรภัทร พัวพิพัฒน์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์ไออุ่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหิมาลัยไม่มีจริง (ฉบับขาว-ดำ)
เลขเรียก895.914
ผู้แต่งนิ้วกลม
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. ความเรีย,3. รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์KOOB
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBACKPACKER 101
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งTravelkanuman
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ย2. การเดินทา,3. การเดินทางแบบแบ็กแพ็
สำนักพิมพ์อมรินทร์แทรเวล อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดคล่องท่องเกาหลี
เลขเรียก915.19
ผู้แต่งอนิษา เกมเผ่าพันธ์
หัวเรื่อง1. เกาหลี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ย2. โซ,3. การเดินทา,4. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษ,5. ภาษาเกาหลี- - ไวยากรณ,6. ภาษาเกาหลี- - คำศัพท
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตใหม่ 2
เลขเรียก920
ผู้แต่งวิกรม กรมดิษฐ์
หัวเรื่อง1. วิกรม กรมดิษฐ2. วิกรม กรมดิษฐ์ - - ชีวประวัต,3. วิกรม กรมดิษฐ์ - - ทัศนคต,4. วิกรม กรมดิษฐ์ - - 2496,5. นักธุรกิจ - - ไท,6. การดำเนินชีว,7. การเดินทา
สำนักพิมพ์พริ้นท์ ซิตี้
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเซียนเวียดนาม
เลขเรียก917.9704
ผู้แต่งลมสราญ
หัวเรื่อง1. เวียดนาม - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ย2. การเดินทา,3. เวียดนาม - - ความเป็นอยู่และประเพณ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม