กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.362 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม - - พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ที่มีเนื้อที่เกินกว่า 2 ไร่ หรือ ราคาที่ดินเกินกว่า 10 ล้านบาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ,4. การเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.362 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม -
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม