กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเมือง. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวเรื่อง1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2. การเมือง,3. ประชาธิปไตย,4. การปฏิรูปการเมือง
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายรอ.603 PP.603 ระบบการเมืองและระบบสังคม
เลขเรียก320
ผู้แต่งจุรี วิจิตรวาทการ
หัวเรื่อง1. การเมือง2. การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสดุดี(คนอื่น)
เลขเรียก658.564
ผู้แต่งจัตุมงคล โสณกุล
หัวเรื่อง1. การเมือง2. ประชาธิปไตย,3. การปฏิรูปการเมือง
สำนักพิมพ์สายธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสังคมและการเมืองไทย : Thai Social and Political System
เลขเรียก909.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมือง2. ระบบสังคม
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตุลาอาถรรพ์
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งโรม บุนนาค
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์2. การเมือง,3. สารคดี,4. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สยามบันทึก
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม