กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเยือนต่างประเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก919.3
ผู้แต่งนรชิต - นฤมล สิงหเสนี
หัวเรื่อง1. การเยือนต่างประเทศ2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - การเยือนต่างประเท,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - พระราชกรณียกิ,4. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- - - การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์เอส.ซี พริ้นท์แอนด์แพค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ , 2498 - - การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. การท่องเที่ยว - จีน,4. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ , 2498 - - การเยือนต่างประเทศ,5. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาชน2. การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพที่ระลึก เนื่องในโอกาสแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศษ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-- -- การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม