กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเรียนรู้องค์การ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เรียนรู้และการจัดการความรู้
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่งวิจารณ์ พานิช
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์ความรู้2. การเรียนรู้องค์การ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์ความรู้2. การเรียนรู้องค์การ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสุรพงษ์ มาลี
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์ความรู้2. การเรียนรู้องค์การ,3. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้นำทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กรออกมาใช้ด้วยการจัดการความรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งภราดร จินดาวงศ์
หัวเรื่อง1. การเรียนรู้องค์การ2. การบริหารองค์ความรู้
สำนักพิมพ์ซีดับบลิวซี พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความคิดไร้ขีดจำกัด = Ideas are free
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งวิชัย อุตสาหจิต
หัวเรื่อง1. การเรียนรู้องค์การ2. องค์การ,3. การบริหารองค์ความรู้
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม