กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเลือกตั้ง. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติรูปการปกครองในประเทศไทย
เลขเรียก320
ผู้แต่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การเมืองการปกครอง2. การเลือกตั้ง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนแนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลและวิชาการ พรรคชาติพัฒนา
หัวเรื่อง1. การเลือกตั้ง2. การเลือกตั้ง - - การมีส่วนร่วมของประชาชน,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์S.P.K เปเปอร์ แอนด์ ฟอร์ม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เลขเรียก324.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง2. การเลือกตั้ง,3. คณะกรรมการเลือกตั้ง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม