กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การแก้ปัญหา. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง50 สถานการณ์วัดใจเจอแบบนี้...จะทำอย่างไรดี
เลขเรียก
ผู้แต่งลี, จอง
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ2. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสตีฟ เคอร์
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุคส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมีของดีต้องให้คนอื่นขโมย
เลขเรียก658.125
ผู้แต่งเอสัน คาร์ทรอท์
หัวเรื่อง1. ความคิด2. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคิดเชิงบูรณาการ
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ความคิดและการคิด2. ความคิด,3. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม