กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การแข่งเรือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรือวัฒนธรรมชาวนำลุ่มเจ้าพระยา
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งไพฑูรย์ ขาวมาลา
หัวเรื่อง1. เรือ2. การแข่งเรือ,3. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม