กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การแนะแนวอาชีพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหกบ้ารักษาโลก
เลขเรียก331.12
ผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
หัวเรื่อง1. การแนะแนวอาชีพ2. บทสัมภาษณ์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโลกสีเขียว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาวะวิกฤติ ชีวิตต้องสู้ เล่ม 1
เลขเรียก331.71
ผู้แต่งศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ
หัวเรื่อง1. การแนะแนวอาชีพ2. อาชีพ
สำนักพิมพ์กรมวิชาการ กร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม