กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร,3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี,4. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปรรูปแปรเพื่อใคร
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,3. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม