กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (มิติใหม่ของการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ)
เลขเรียก658
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน2. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่าของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม