กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การใช้ที่ดิน - - จีน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่ดินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เลขเรียก346.951
ผู้แต่งกิติ ปิลันธนดิลก
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิน - - จีน2. การใช้ที่ดิน - - จีน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม