กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ขนิษฐา สมหวัง- -ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขนิษฐา สมหวัง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ขนิษฐา สมหวัง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิควิธีการตรวจสอบผลการปฎิบัติงานประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขนิษฐา สมหวัง
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. ขนิษฐา สมหวัง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม