กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ขุนนาง - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสดุดีบุคคลสำคัญ
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งสำนักงานเสริมเสร้างเอกลักษณะของชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ2. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร,3. ขุนนาง - - ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม