กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ - - การฝึกอบรม พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมุมมองมุมคิด 11 ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ทุนรัฐบา2. ข้าราชการ - - การฝึกอบรม - - ไท,3. Government scholarshi,4. Public officers - - Trainin,5. การศึกษาในต่างประเท,6. ข้าราชการ - - การฝึกอบร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม