กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ - - รวมเรื่อง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่
เลขเรียกสร 351.08
ผู้แต่งวรเทพ สวัสดี, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - รวมเรื่อง2. ข้าราชการพลเรือน,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม