กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ -- การบริหารงานบุคคล. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2553
เลขเรียก658.3124
ผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ข้าราชการ -- การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม