กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - อัตรากำลัง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต
เลขเรียก351.004
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการไทย2. การบริหารรัฐกิจ,3. ข้าราชการพลเรือน - อัตรากำลัง,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม