กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - คู่มือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการทางวินัย
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ไทยพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม