กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - การกำหนดตำแหน่ง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - การกำหนดตำแหน่2. ข้าราชการพลเรือน - - ค่าตอบแท
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม