กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม - ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม