กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องสมมติ ในอดีต อำนวย วีรวรรณ
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งอำนวย วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. อำนวย วีรวรรณ - - ชีวประวัติ2. นักบริหาร - - ไทย,3. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม