กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การบริหารงานบุคค,3. ข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace Learning
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การจัดการองค์กร,3. การสอนงาน
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี : แผนปฎิบัติการสร้างราชการใสสะอาด...
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. มติคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้อย่างไร
เลขเรียก362.29
ผู้แต่งกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
หัวเรื่อง1. ยาเสพติด - การควบคุม2. ยาเสพติด,3. ข้าราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม