กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. สิทธิมนุษยชน,3. คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม