กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการเลือกตั้ง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เลขเรียก324.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง2. การเลือกตั้ง,3. คณะกรรมการเลือกตั้ง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก324.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง2. คณะกรรมการเลือกตั้ง
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อคและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม