กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะรัฐมนตรี -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายแห่งรัฐ : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ -- ไทย2. รัฐบาล -- ไทย,3. คณะรัฐมนตรี -- ไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม